why shipspotting / miksi laivabongausta?

Home at seaside town, which is one of the country's best-known export ports, motorboating as hobby, Kotka-Hamina-St Petersburg shipping lanes nearby. That´s why. And by the way, it´s very easy to become addicted...
Koti merenrantakaupungissa, jossa on yksi maan tunnetuimmista vientisatamista, harrastuksena veneily Kotka-Hamina-Pietari laivaväylien läheisyydessä. Siksi. Ja sitä paitsi, näiden seuraamiseen ja alkuperän selvittämiseen jää koukkuun...

© Mari Hirsikallio

Tmi Kameravene Mari Hirsikallio
Y-tunnus 2815568-8
mari.hirsikallio(at)kymp.net
p. 040 581 7592

- if you want my photos, please contact! You are not allowed to use my photos without my permission. Usually, You will get more information, if You click ship´s name or link above name. Usually, management and owner details are based to Equasis database.
- mikäli kuvat kiinnostavat, ota yhteyttä! Kuvien käyttö ilman lupaani kielletty. Useimmiten, saat lisätietoa klikkaamalla laivan nimeä tai linkkiä nimen alla. Hallinta- ja omistustiedot pohjautuvat pääasiallisesti Equalis-tietokantaan.

Saturday, January 1, 2000

Laivatyypit käyttötarkoituksen mukaisesti / Ship types by use

Matkustaja-alus

Autolautta
Autolautta on alus, joka kykenee kuljettamaan ajoneuvoja vesistön yli. Ajoneuvojen lastaus alukseen ja pois tapahtuu keulassa ja perässä olevien porttien kautta

Linjalaiva
Linjalaiva on laiva, jonka tehtävä on pääasiassa kuljettaa postia ja matkustajia meren ylitse. Se ei siis ole virallisesti risteilijä. Linjalaivoiksi ei kuitenkaan lasketa lyhyen matkan laivoja, kuten auto- tai junalauttoja eikä rahtilaivoja, vaan valtameren ylittäviä matkustaja-aluksia.

Risteilyalus
Risteilyalus, tavallisesti myös risteilijä tai loistoristeilijä on matkustaja-alus, joka on rakennettu pääasiassa virkistysmatkailua varten. Vaikka alus risteilyn aikana yleensä poikkeaakin useissa satamissa, risteilyalusten tarkoitus ei ole kuljettaa matkustajia paikasta toiseen reittiliikenteen tavoin. Suurin osa matkustajista palaa takaisin lähtösatamaansa.
Kuivalastialus
Irtolastialus
Irtolastialus, bulkkialus tai bulkkeri on rahtilaiva, joka kuljettaa pakkaamatonta irtolastia, kuten viljaa, kivihiiltä, malmia tai sementtiä.

Junalautta
Junalautta on laiva, jolla voidaan kuljettaa rautatiekalustoa. Junalautan kannella, jolla kalustoa kuljetetaan, on raiteet joita pitkin kalusto ajetaan alukseen ja sieltä pois.

Konttialus
Konttialus on rahtilaiva, jonka rahti pakataan standardikokoisiin merikuljetuskontteihin. Kontit lastataan aluksen rahtitilaan, joka voi olla suljettu ruuma, tai avoin lastitila. Kontit sijoitetaan laivaan vierekkäin useaan kerrokseen. Riippuen konttien täyttöasteesta konttialuksiin sopii paljon lastia, ja ne ovatkin parhaimmillaan valtameret ylittävillä matkoilla.

Ro-ro-alus
Ro-ro-alus tarkoittaa laivaa, johon kuormaus tapahtuu aluksen sivusta, perästä tai keulasta rullaten, eikä sen lastaamisessa tarvita nosturia. Lyhennys ro-ro tulee englannin kielen sanoista roll on roll off.

Storoalus
Säiliöalus
Säiliöalus on laiva, joka kuljettaa säiliöissään nestemäisiä, usein tulenarkoja aineita irtolastina. Myös kaasut kuljetetaan nestemäisinä.
Tankkeri

LNG-säiliöalus
LNG-säiliöalus on nesteytettyä maakaasua (englanniksi liquefied natural gas) kuljettava säiliöalus.
Erikoisalus
Asuntoalus
Asuntolaivoja on tavallisesti kahta eri tyyppiä. Yleisempi niistä on jokin alkuperäisestä käytöstä poistettu tavanomainen alus joka on muutettu sekä teknisesti että rakenteellisesti vastaamaan jatkuvan asumisen tarpeita. Toinen tyyppi on alun perinkin asunnoksi rakennettu ns. kelluva omakotitalo, jota ei useimmiten voi liikuttaa konevoimalla.

Hinaaja
Hinaaja on vesiliikenteessä käytetty työalus.

Jäänmurtaja
Jäänmurtaja on laiva, joka on suunniteltu vesistön pinnalla olevan jään särkemiseen vesiväylältä, satamasta tai muulta alueelta.

Kalastusalus

Kaapelialus
Kaapelialus (kaapelilaiva) on erikoisalus, jota käytetään vedenalaisten metallilangoista tai valokuiduista koostuvien kaapelien laskemiseen, huoltoon ja korjaukseen.

Lossi
Lossi on matkustajaliikenteeseen asetettu pienehkö lautta, jolla on tietty kiinteä kahden päätepisteen välinen reitti sekä määrätyt aikataulut. Lossin päätehtävä on kuljettaa henkilöitä sekä yleensä myös ajoneuvoja vesialueen poikki.

Meripelastusalus
Meripelastusalus on laiva tai vene, joka on suunniteltu vesillä tapahtuvaan pelastustoimintaan. Meripelastusalukset on tarkoitettu ensisijaisesti ihmishenkien ja vasta toissijaisesti omaisuuden pelastamiseen.

Proomu
Proomu on tasapohjainen, raskaan tavaran kuljetukseen rakennettu laiva: hiekkaproomu, kuivalastiproomu (hiili, kivi, vilja, ym.). palkoproomu, ruoppausproomu, öljyproomu.

Ponttoni

Sota-alus
Sota-alus on sotatoimiin tarkoitettu laiva, vene tai muu vesillä liikkuva kulkuväline: lentotukialus, taistelulaiva, panssarilaiva, risteilijä, torpedoalus, saattoalus, miinalaiva, maihinnousualus, sukellusvene.

Ruoppaaja
Via Wiki.

*****

Passenger ship

Car ferry
Car ferry is a vessel which is capable to drive vehicles over the water bodies. The loading of vehicles on board and off takes place throug the gates at ship´s bow and back.

Line ship / scheduled ship
Line ship is a ship whose role is mainly to carry mail and passengers over the Sea. It is therefore not officially cruiser. As line ship does not count a short-distance ships, such as a car or train ferries and cargo boats.

Cruise ship
Cruise ship is a passenger ship, which was constructed mainly for recreational tourism. Although the ship during the cruise in general differs from the number of ports, cruise ships are not intended to carry passengers from one place to another scheduled way. Most of the passengers to return back to departure port.
Dry Cargo Ship
Bulk carrier
Bulk carrier is a cargo ship that transports bulk cargo such as grain, coal, ore or cement.

Train Ferry
The train ferry is a boat that can carry the railway rolling stock. Train Ferry deck, where the stock is transported, has rails along.

Container Ship
Container ship is cargo ship, whose cargo packed in standard sizes of shipping containers. The containers are loaded onto the ship's cargo space, which can be closed or open cargo hold. The containers are placed side by side in the ship on several floors.

Ro-ro ship
Ro-ro ship means a ship which is loaded from ship´s side, back or bow and the loading requirs a crane. Abbreviation of the ro-ro will be the English language words to roll on roll off.

Storo ship
Tanker
The tanker is a ship that transports liquid at his tanks, often with flammable materials in bulk. Including gases are transported in liquid form.
Tanker

LNG tanker
LNG tanker is liquefied natural gas moving tanker.

Specialized Vessel
The ship mortgage
Housing vessels are usually two different types. The more common of these is one of the original decommissioned conventional ship which has been modified, both technically and structurally to meet ongoing housing needs. The second type is initially residence built in the so-called floating house, which is mostly to move the power.

Tug
Tugboat is used to water the worksite craft.

Icebreaker
Icebreaker is the ship, which is designed to break ice from waterways, harbors, or any other area.

Fishing Vessel

Cable Ship
Cable Ship is a special vessel, which is used to maintenance and repair underwater wire cables.

Ferry
Ferry is for passenger traffic, a small ferry, which has a route between two end points and the timetable. Ferrys main function is to transport persons and vehicles to cross the water.

Sea rescue Ship
Sea rescue ship is a ship or boat, which is designed for the sea rescue. Sea rescue ship is intended primarily to rescue human life, and only secondarily property.

Barge
Barge is a flat, heavy goods carriage built boat: sand barge, dry cargo barge (coal, coal, grain, etc.). dredging barge, oil barge.

Pontoon

The war-ship
The war-ship is a military action intended ship, boat or other water mobile vehicle: aircraft carrier, battleship, tank ship, cruiser, torpedo ship, the escort, a mine ship, landing craft, a submarine.

Dredger

No comments: